Pembinaan Virtual oleh PTA Mataram kepada seluruh PA Sewilayah PTA Mataram

Senin, 11 Mei 2020 diadakan Pembinaan secara virtualĀ oleh PTA Mataram kepada seluruh PA Sewilayah PTA Mataram.