Surat Edaran

2/24/2010 5:06:33 PM
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI
13 Tahun 2009

9/9/2009
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 12 TENTANG PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 12 TAHUN 2009

7/2/2009
PETUNJUK PELAKSANAAN PROSES PERSIDANGAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO. 11 TAHUN 2009

6/16/2009
Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2009

6/8/2009
MENEMPATKAN PEMAKAI NARKOBA KE DALAM PANTI TERAPI DAN REHABILITASI

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009

5/7/2009
Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Anggota DPRD

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2009

4/16/2009
Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2008

4/16/2009
Penegasan Kembali Pelaksanaan Surat Edaran

Surat Edaran Mahkamah Agung No.02 Tahun 2008

4/16/2009
Usul Promosi Dan Mutasi Hakim dan Panitera

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2008

4/16/2009
Pemungutan Biaya Perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2008

4/16/2009
Perjalanan Dinas keluar negeri

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2008

4/16/2009
Larangan meminta dan menerima bantuan/fasilitas

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2008

4/16/2009
sita atas rekening giro wajib minimum bank-bank di bank indonesia

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2008

4/16/2009
Penunjukan hakim khusus perkara pidana pemilu

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07A Tahun 2008

4/16/2009
Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari`ah

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2008

4/16/2009
pengalihan wewenang mengadili sengketa pilkada

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 A Tahun 2008

4/16/2009
pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 09 Tahun 2008

4/16/2009
larangan memberikan cindera mata / hadiah

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2008

4/16/2009
gugatan yang berkaitan dengan politik

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 2008

4/16/2009
petunjuk pelaksanaan proses persidangan pelanggaran pidana pemilu

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 12 Tahun 2008

4/16/2009
meminta keterangan saksi ahli

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008

4/16/2009
penunjukan hakim khusus perkara pidana pemilu presiden dan wakil presiden

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2009

4/16/2009
kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2009

4/16/2009
penundaan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam rangka menghadapi pemilu 2009

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2009

4/16/2009
penyerahan / pengiriman petikan dan salinan putusan

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2009

4/16/2009
pengiriman laporan kasasi / berkas perkara kasasi pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 05 Tahun 2009

4/16/2009
Penegasan Kembali pelaksanaan sema no. 10 tahun 1983, sema no. 21 tahun 1983, sema no. 1 tahun 1987 dan sema no. 2 tahun 1998

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 2009

4/16/2009
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tinggi tata usaha negara yang salah satu pihak dalam sengketanya adalah p4p

Lihat Lampiran 1 Lampiran 2
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 08 Tahun 2009

4/13/2005
Pemakaian toga dalam sidang

Open file
6 Tahun 1966

4/13/2005
Istilah -segera masuk- jangan dipergunakan lagi dalam putusan

Open file
16 Tahun 1983

4/13/2005
Biaya perkara pidana

Open file
17 Tahun 1983

4/13/2005
Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaaan tindak pidana ringan dalam hal ancamam dendanya lebih dari Rp. 7.500

Open file
18 Tahun 1983

4/4/2005
Hal hal yang perlu di laksanakan demi kelancaran pelaksanaan mutasi

Open file
01 th 1976

English English Indonesian Indonesian