Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik

  1. Menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, E-mail,  faksimili.
  2. Mencatat pengaduan ke dalam register pengaduan.
  3. Meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Ketua melalui Panitera.
  4. Meneruskan tentang pengaduan masyarakat/publik tersebut kepada Ketua PTA.
  5. Menyimpan surat pengantar pengiriman pengaduan ke PTA.
English English Indonesian Indonesian