Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan Penggadilan Agama Giri Menang

 

A. Pejabat Penanangung Jawab
1. Muzakki, S.Ag.NIP : 19751231 200912 1 004JABATAN : (SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN).
TAUTAN SK
B. Pejabat Pembuat Komitmen
1. Baiq Naning Suryatni, S.T., S.H.NIP : 19780801 200604 2 005JABATAN : (PPK KESEKRETARIATAN).
TAUTAN SK
C. PEJABAT PENANDATANGAN SPM
1. AZMI HADIYULLAH, S.H, : 19631231 198703 1 043JABATAN : Penandatanganan SPM
TAUTAN SK
D. Bendaharan Pengelola Keuangan
1. LASTRIANI, S.H.NIP : 19810818 201408 2 002JABATAN : (BENDAHARA PENGELUARAN).
TAUTAN SK
2. AHMAD JAELANI, S.H.I

NIP : 19770812 201101 1 006

JABATAN : (BENDAHARA PENERIMAAN).

 TAUTAN SK
E. STAF PENGELOLA
1. DEDEN ARDIYAWIRANATA, S.Kom., S.H. (NIP : 199101172015031002) (Teknologi Informasi dan Website)
TAUTAN SK
2. LASTRIANI, S.H. (NIP : 19810818 201408 2 002) (PNBP) TAUTAN SK
3. DAHLIA ( PENGELOLA BMN)  TAUTAN SK
4. LALU SAPARDI (NIP : 19681231.201408.1.006)

 

 

 

 

 

English English Indonesian Indonesian