Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan Penggadilan Agama Giri Menang

 

A. Pejabat Penanangung Jawab
1. Muzakki, S.Ag.

NIP : 19751231 200912 1 004

JABATAN : (SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA ANGGARAN).

TAUTAN SK
B. Pejabat Pembuat Komitmen
1. Baiq Naning Suryatni, S.T., S.H.

NIP : 19780801 200604 2 005

JABATAN : (PPK KESEKRETARIATAN).

TAUTAN SK
C. PEJABAT PENANDATANGAN SPM
1. RATIP, S.H., M.E.

NIP : 19631231 198703 1 043

JABATAN : Penandatanganan SPM

TAUTAN SK
D. Bendaharan Pengelola Keuangan
1. LASTRIANI, S.H.

NIP : 19810818 201408 2 002

JABATAN : (BENDAHARA PENGELUARAN).

TAUTAN SK
2. AHMAD JAELANI, S.H.I

NIP : 19770812 201101 1 006

JABATAN : (BENDAHARA PENERIMAAN).

 TAUTAN SK
E. STAF PENGELOLA
1. DEDEN ARDIYAWIRANATA, S.Kom., S.H. (NIP : 199101172015031002) (Teknologi Informasi dan Website)
TAUTAN SK
2. LASTRIANI, S.H. (NIP : 19810818 201408 2 002) (PNBP)
3. HUMAEDI, S.H. (NIP : 19771231 2014081 1 003)(BMN)  TAUTAN SK
4. LALU SAPARDI (NIP : 19681231.201408.1.006)

 

 

 

 

 

English English Indonesian Indonesian