Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017

Jumat, 6 September 2017 Pengadilan Agama Giri Menang mengadakan sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tertanggal 11 September 2017. Maklumat tersebut disampaikan oleh Ketua Pa Giri Menang, Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H. bertempat di Musholla Al-Mahkamah PA Giri Menang. Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh karyawan dan karyawati PA Giri Menang.

Berikut isi yang disampaikan oleh Ketua PA Giri Menang, Baiq Halkiyah, S.Ag., M.H. mengenai isi dari Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 :

  1. Meningkatkan efektifitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  2. Memastikan tidak lagi ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
  3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.
  4. Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan.

Download Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 di link berikut

 

English English Indonesian Indonesian